Η ADP Development AE προσφέρει μία πλειάδα πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης G-CERTi, το οποίο εκπροσωπεί στην Ελλάδα. (www.gcerti.com).
Ο GCERTI είναι ένας διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης που έχει διαπιστευθεί από την KAB (Ν. Κορέα) & IAS – MSCB-113 (ΗΠΑ – Μέλος του IAF – MLA).

Πρότυπα Διαπίστευσης του G-CERTi:

  • ISO 9001 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 22000 – Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
  • ISO 20000-1 – Σύστημα Διαχείρισης Τεχνολογιών Πληροφορικής
  • ISO 21001 – Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών
  • ISO 27001 – Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • ISO 45001 – Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας
  • ISO 13485 – Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
  • ISO 22301 – Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • ISO 37001 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Επίσης παρέχεται πιστοποίηση και σε άλλα πρότυπα – εκτός διαπίστευσης.