Θέλετε να είστε σίγουροι ότι θα παραλάβετε το προϊόν ή την υπηρεσία που ζητήσατε; Σας προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες ελέγχου προμηθευτών (Επιθεώρηση 2ου Μέρους) με την ομάδα εξειδικευμένων επιθεωρητών μας.

Μέσω διενέργειας επιθεώρησης 2ου μέρους μπορείτε να αξιολογήσετε με αποτελεσματικότητα την ουσιαστική συμμόρφωση του προμηθευτή σας στις απαιτήσεις που θέτει η εταιρεία σας.

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι επιθεωρητές μας θα φροντίσουν μέσω αναλυτικού ελέγχου να εξασφαλίσουν την ικανότητα των προμηθευτών σας να ανταπεξέλθουν στις συμβατικές του υποχρεώσεις ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικασίας αυτής προφυλάσσετε την εταιρεία σας από την έκθεση του πελατολογίου σας σε κινδύνους ασφάλειας και ποιότητας.