Η ADP Development παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης ενηλίκων στην επιθεώρηση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας μέσω πιστοποιημένων σεμιναρίων.

Το σεμινάριο εκπαίδευσης επιθεωρητών και επικεφαλής επιθεωρητών της ADP Development απευθύνεται σε υποψήφιους Επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης, Συμβούλους, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, Διοικητικό προσωπικό εταιρειών αλλά και σε κάθε άτομο που θέλει να αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση γύρω από την εφαρμογή και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης.

Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων εκπαίδευσης συστημάτων διαχείρισης οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν αναλυτικά τις αρχές του ISO 19001 (Guidlines for Auditing Managment Systems) με σκοπό την κατανόηση του τι σημαίνει επιθεώρηση και ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά και η δεοντολογία ενός επιθεωρητή.

Επίσης παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά με τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για την ορθή εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης (ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14001 κλπ).
  • Οργάνωση και διεξαγωγή της υποχρεωτικής από τη νομοθεσία εκπαίδευσης για τους χειριστές τροφίμων (HACCP).
  • Εκπαίδευση στη Διαχείριση Κρίσεων σε τουριστικές μονάδες και προορισμούς.
  • Ειδικά προγράμματα διαχείρισης Κινδύνων, Επικινδυνότητας & Κρίσεων
  • Αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων αποζημίωσης (claims).
  • Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης σχεδιασμένα επάνω στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.